Részvényesi információk

Értékpapírok azonosító adatai

2019. október 28-tól

AKKO Invest NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY (“C” sorozat)
• ISIN-azonosító: HU0000170824
• névérték és devizanem: 25,- HUF
• névérték darabszám: 33.355.200
• össznévérték: 833.880.000,- HUF
• a részvényfajtához, részvényosztályhoz kapcsolódó jogok: hatályos Alapszabály és Gt. szerint
• átruházási megkötések: hatályos Alapszabály szerint

LEI kód: 529900ZJTFAIEDHW9U42
Érvényességi idő: 2025.04.30.

Társasági események

2024. március 20. – A 2023. üzleti év, éves rendes közgyűlésére szóló meghívó közzététele

2024. március 29. – Az éves rendes közgyűlés előterjesztéseinek és határozati javalatainak (2023. évi éves egyedi és konszolidált IFRS jelentés) közzététele

2024. április 19. – Éves rendes közgyűlés Közgyűlés által elfogadott 2023. évi éves egyedi és konszolidált IFRS jelentés közzététele, 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés, 2023. évi Javadalmazási Jelentés

2024. szeptember 11. – A 2024. I. féléves konszolidált IFRS jelentés közzététele

Közgyűlések

A közgyűlés időpontja: 2024. április 19. 10:00 óra

Közgyűlés helyszíne: HillSide Offices -1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén és napján 9:00 órakor, a megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

Bővebb információ a Közgyűlési meghívóban található

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlés 2024. év április hó 29. napján 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a Társaság székhelyén: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5. címen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

Értékpapírok azonosító adatai - Archívum

2019. augusztus 14-től

AKKO Invest NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY (“C” sorozat)
• ISIN-azonosító: HU0000165972
• névérték és devizanem: 1.600,- HUF
• névérték darabszám: 521.175
• össznévérték: 833.880.000,- HUF
• a részvényfajtához, részvényosztályhoz kapcsolódó jogok: hatályos Alapszabály és Gt. szerint
• átruházási megkötések: hatályos Alapszabály szerint

2019. augusztus 13-ig

AKKO Invest NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY (“C” sorozat)
• ISIN-azonosító: HU0000097530
• névérték és devizanem: 250,- HUF
• névérték darabszám: 494.236
• össznévérték: 123.559.000,- HUF
• a részvényfajtához, részvényosztályhoz kapcsolódó jogok: hatályos Alapszabály és Gt. szerint
• átruházási megkötések: hatályos Alapszabály szerint

AKKO Invest NYRT SZAVAZATELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY (“A” sorozat)
• ISIN-azonosító: HU0000097548
• névérték és devizanem: 250,- HUF
• névérték darabszám: 26.739
• össznévérték: 6.684.750,- HUF
• a részvényfajtához, részvényosztályhoz kapcsolódó jogok: hatályos Alapszabály és Gt. szerint
• átruházási megkötések: hatályos Alapszabály szerint

AKKO Invest NYRT OSZTALÉKELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY (“B” sorozat)
• ISIN-azonosító: HU0000097555
• névérték és devizanem: 250,- HUF
• névérték darabszám: 200
• össznévérték: 50.000,- HUF
• a részvényfajtához, részvényosztályhoz kapcsolódó jogok: hatályos Alapszabály és Gt. szerint
• átruházási megkötések: hatályos Alapszabály szerint

PLOTINUS 2019/A KÖTVÉNY

• ISIN-azonosító: HU0000356498
• névérték és devizanem: 100.000,- HUF
• névérték darabszám: 6.408
• össznévérték: 640.800.000,- HUF