SHAREHOLDER INFORMATIONS

Securities Identification Data

From October 28, 2019

AKKO Invest PLC ORDINARY SHARE (“C” series)
• ISIN ID: HU0000170824
• nominal value and currency: HUF 25
• nominal value number of pieces: 33.355.200
• total nominal value: HUF 833.880.000
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

LEI code: 529900ZJTFAIEDHW9U42
Expiry date: 2025.04.30.

Company Events

2024. március 20. – A 2023. üzleti év, éves rendes közgyűlésére szóló meghívó közzététele

2024. március 29. – Az éves rendes közgyűlés előterjesztéseinek és határozati javalatainak (2023. évi éves egyedi és konszolidált IFRS jelentés) közzététele

2024. április 19. – Éves rendes közgyűlés Közgyűlés által elfogadott 2023. évi éves egyedi és konszolidált IFRS jelentés közzététele, 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés, 2023. évi Javadalmazási Jelentés

2024. szeptember 11. – A 2024. I. féléves konszolidált IFRS jelentés közzététele

General Assemblies

Date of the general meeting: 2024. április 19. 10:00 óra

Venue of the General Meeting: HillSide Offices -1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén és napján 9:00 órakor, a megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

Bővebb információ a Közgyűlési meghívóban található

Method of holding the General Meeting: by personal appearance or by way of a proxy.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlés 2024. év április hó 29. napján 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a Társaság székhelyén: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5. címen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

Securities identification data - Archive

from 14 August 2019

AKKO Invest PLC ORDINARY SHARE (“C” series)
• ISIN ID: HU0000165972
• nominal value and currency: 1,600 HUF
• nominal value number: 521,175
• total nominal value: HUF 833.880.000
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

until August 13, 2019

AKKO Invest PLC ORDINARY SHARE (“C” series)
• ISIN ID: HU0000097530
• nominal value and currency: 250, - HUF
• nominal value number: 494,236
• total nominal value: HUF 123,559,000
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

AKKO Invest PLC PRIORITY VOTING SHARE (Series “A”)
• ISIN ID: HU0000097548
• nominal value and currency: 250, - HUF
• nominal value number: 26,739
• total nominal value: HUF 6,684,750
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

AKKO Invest PLC DIVIDEND PRIMARY SHARE (Series “B”)
• ISIN ID: HU0000097555
• nominal value and currency: 250, - HUF
• nominal value number of pieces: 200
• total nominal value: 50,000 HUF
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

PLOTINUS 2019 / THE BOND

• ISIN ID: HU0000356498
• nominal value and currency: HUF 100,000
• nominal value number: 6.408
• total nominal value: HUF 640,800,000