SHAREHOLDER INFORMATIONS

Securities Identification Data

From October 28, 2019

AKKO Invest PLC ORDINARY SHARE (“C” series)
• ISIN ID: HU0000170824
• nominal value and currency: HUF 25
• nominal value number of pieces: 33.355.200
• total nominal value: HUF 833.880.000
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

LEI code: 529900ZJTFAIEDHW9U42
Expiry date: 2023. 04. 30.

Company Events

21 March 2022 - Announcement of the AKKO Invest Plc. concerning the Company’s General Meeting
31 March 2022 - Relevant information of the consolidated and separate financial statements for the year ended 2021 Proposals for the Company’s Annual General Meeting
21 April 2022 - Annual General Meeting Annual Report for 2021 Corporate Governance Report 2021 IFRS Report (separate and consolidate, 2021 results) Resolutions made at AKKO Invest Plc’s Annual General Meeting
8 September 2022 - Half-yearly Report

General Assemblies

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2022. év április hó 28. napján 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a Társaság székhelyén, a 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5. címen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

Bővebb információ a Közgyűlési meghívóban található: https://akkoinvest.hu/doc/2022-03-21-kozgyulesi-meghivo-2022-04-21/

Date of the general meeting: 2022. 04. 21. 10:00 óra

Venue of the General Meeting: HillSide Offices –  1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Shopping Basket

Securities identification data - Archive

from 14 August 2019

AKKO Invest PLC ORDINARY SHARE (“C” series)
• ISIN ID: HU0000165972
• nominal value and currency: 1,600 HUF
• nominal value number: 521,175
• total nominal value: HUF 833.880.000
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

until August 13, 2019

AKKO Invest PLC ORDINARY SHARE (“C” series)
• ISIN ID: HU0000097530
• nominal value and currency: 250, - HUF
• nominal value number: 494,236
• total nominal value: HUF 123,559,000
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

AKKO Invest PLC PRIORITY VOTING SHARE (Series “A”)
• ISIN ID: HU0000097548
• nominal value and currency: 250, - HUF
• nominal value number: 26,739
• total nominal value: HUF 6,684,750
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

AKKO Invest PLC DIVIDEND PRIMARY SHARE (Series “B”)
• ISIN ID: HU0000097555
• nominal value and currency: 250, - HUF
• nominal value number of pieces: 200
• total nominal value: 50,000 HUF
• rights related to the share type and share class: in accordance with the applicable Articles of Association and the Economic Code
• transfer restrictions: in accordance with the applicable Articles of Association

PLOTINUS 2019 / THE BOND

• ISIN ID: HU0000356498
• nominal value and currency: HUF 100,000
• nominal value number: 6.408
• total nominal value: HUF 640,800,000