2019-03-29 Az igazgatótanács jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről