2016-03-25 Konszolidált pénzügyi kimutatások, 2015