2014-03-19 Audit Bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv