2012-01-22 Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. Audit Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv;Felelős Társaságirányítási Jelentés